Quotations

No snowflake feels responsible for an avalanche..
(Żaden płatek śniegu nie czuje się odpowiedzialny za lawinę.)

— Stanisław Jerzy Lec